Oftalmologie

Oftalmologie (oční lékařství) je obor medicíny, zabývající se onemocněními a chirurgií zrakových drah, jež zahrnují oko, mozek, a struktur okolo očí, jako je slzný systém nebo oční víčka. Veterinární oftalmologie řeší nemoci očí u zvířat. Nemoci očí psů a koček se mnoho neliší od těch u lidí. Proto také možnosti vyšetření a léčby očních onemocnění psů a koček jsou díky rozvoji humánní oftalmologie obrovské.

Posuzovatelé dědičných očních vad psů jsou veterináři specialisté na oči, kteří jsou certifikováni úspěšným složením zkoušek před komisí evropských boardovaných oftalmologů a pomáhají svou posuzovatelskou činností chovatelům udržovat co nejzdravější zvířata vybraná pro další čistokrevný chov.

Zarudnutí oka je jeden z nejčastějších problémů, se kterými majitelé přicházejí na veterinu. Červené oko u psa, kočky a ostatních zvířat však může být způsobeno mnoha příčinami. Od jednoduchých a snadno řešitelných problémů až po závažné a akutní stavy, při kterých může dojít až ke ztrátě zraku, či k nevratnému poškození oka. Většina onemocnění oka vyžadují návštěvu veterinární kliniky s očním specialistou. Na veterinární klinice Medipetveterinární oftalmologie dlouholetou tradici a přímo disponuje veterinářem specialistou na oči.

Červené oko

Nejčastější příčiny zarudnutí oka:

Zánět spojivek

Zánět spojivek (Konjunktivitida) může být způsobena podrážděním oka, nedostatečnou produkcí slz, nekorektním postavením víček, u koček také celkovými infekčními onemocněními (chlamydie, mykoplazma). Syndom suchého oka patří mezi časné nemoci očí psů projevující se opakujícími se záněty spojivek. Terapii konjuktivitidy je nutno zvolit dle vyvolávající příčiny.

Zánět víček

Zánět víček (blepharitida) může mít mnoho příčin. Mohou se zde totiž projevovat oční onemocnění, kožní onemocnění, i celková, například hormonální, či imunitně podmíněná onemocnění.

Zánět rohovky

Zánět rohovky (keratitida) je poměrně častý nález. Příčinami může být syndrom suchého oka, autoimunitní onemocnění, může přejít v rohovkový vřed. Zánět rohovky je pro pacienta vždy velmi nepříjemný a neléčený může vést ke zhoršení/ztrátě zraku. Keratitida způsobená herpesvirovou infekcí je častou nemocí očí u koček.

Rohovkový vřed

Rohovkový vřed (ulcus corneus) obvykle začíná jako defekt povrchového epitelu rohovky. Může se prohlubovat a vést až k perforaci oka. Jedná se o bolestivý stav a v případě hlubších lézí může bez terapie dojít k nevratnému poškození oka a ztrátě zraku. Obvykle se kromě začervenání projevuje mhouřením a přivíráním oka, protože se jedná o bolestivý stav. Včasná návštěva veteriny, oční kliniky je v těchto případech nezbytná. Hluboké rohovkové vředy vyžadují specializované chirurgické zákroky na oční veterinární klinice.

Zánět střední vrstvy oka

Zánět střední vrstvy oka (uveitida). Uvea, neboli živnatka je silně prokrvená část oka a jejím zánětem se může projevovat mnoho celkových onemocnění. Uvea je silně imunosenzitivní a proto její zánět může způsobit téměř jakékoliv celkové onemocnění. U koček se často jedná o známé kočičí virózy FIV, FeLV, FIP, v oční ambulanci se s nimi setkáváme poměrně často.

Zvýšený nitrooční tlak

Zvýšený nitrooční tlak (glaukom), neboli “zelený zákal” je obecně označením stavu, kdy je v oku zvýšený nitrooční tlak. Glaukom rozdělujeme na primární a sekundární, podle příčiny. Genetické vady mohou vést ke vzniku primárního glaukomu. Plemena, která jsou predisponovaná k primárnímu glaukomu se vyšetřují na genetické oční vady očními specialisty. V případě zvýšení nitroočního tlaku nad danou mez dochází k nevratné ztrátě zraku během 24-72 hodin od vzniku glaukomu. Jedná se proto o akutní stav. Kromě toho, že při glaukomu dochází ke ztrátě zraku, jedná se také o velmi bolestivý stav. Veterinární oční kliniky jsou vybaveny přístroji, které spolehlivě toto onemocnění diagnostikují. Patří mezi ně měřiče nitroočního tlaku, gonioskopické čočky a ultrasonograf.

Cizí těleso v oku

Při akutním zarudnutí oka je třeba vyloučit přítomnost cizího tělesa v oku. Kromě toho, že oko prohlédneme z vnější části, je také potřeba zkontrolovat prostor za třetím víčkem. Při podezření na přítomnost cizího tělesa v nitroočně musíme provést sonografické vyšetření oka.

Tupé trauma oka

Zdánlivě neškodné uhození do oka/náraz míče, může způsobit devastující poranění očních struktur. Vždy je po zranění lepší nechat oko vyšetřit odborníkem.

Nádorová onemocnění oka a víček

Samotné nádorové onemocnění nitroočních struktur nemusí způsobit změny, které by byly na oku na první pohled viditelné. Pro diagnostiku nitroočních útvaru je často potřeba vyšetření oka pod zvětšením a sonografické vyšetření očí. Rizika nitroočního útvaru jsou: rozvoj sekundárního glaukomu a tedy rozvoj bolestivosti a slepoty. Dalším rizikem je pak případný metastatický potenciál útvaru.

Jak u nás probíhá oftalmologické vyšetření?

Oftalmologickému vyšetření by mělo předcházet komplexní klinické vyšetření pacienta. Oftalmologické vyšetření má svou posloupnost, kterou je potřeba dodržet. Ještě než do očí cokoli nakapeme, změříme produkci slz tzv. Schirmerovým testem. Suché oko může být samostatnou diagnózou, nebo může průběh jiných onemocnění zhoršovat. U každého “červeného oka” rutinně měříme nitrooční tlak pro vyloučení glaukomu či uveitidy.

K tomu používáme přístroj Tonovet. Toto měření je velmi rychlé a neinvazivní. V případě podezření na poškození rohovky provádíme fluoresceinové barvení. Toto barvivo ulpívá na rohovce tam, kde je poškozená a díky tomu jsme schopni určit přesný rozsah poškození. Zlatým standardem v oftalmologickém vyšetření je vyšetření oka se zvětšením pomocí štěrbinové lampy. Sonografické vyšetření oka je nezbytné v případě, že rohovka není transparentní a máme-li podezření na patologii nitroočních struktur.

Mezi další vyšetřovací metody, které u nás provádíme patří gonioskopické vyšetření iridokorneálního úhlu, vyšetření očního pozadí a další specializované úkony. Pro zvýšení pohodlí pacientů při oftalmologickém vyšetření používáme lokální anestetikum ve formě očních kapek. Dědičné oční vady u psů a koček provádí specialista v oboru veterinární oftalmologie.

Oční operace psa pod mikroskopem.
Prolaps žlázy třetího víčka.
Maturní katarakta - šedý zákal.