Léčba bolesti a akupunktura

Léčba bolesti psů a koček má za cíl přesně a včas diagnostikovat jak akutní, tak zejména chronické bolestivé stavy zvířat. Identifikovat dopad bolesti na zdraví a životní projevy pacientů a nastavit adekvátní léčebný program.

Naším úkolem je zmírnit utrpení pacienta, při déletrvajícím průběhu zabránit škodlivým chronickým bolestivým syndromům a navrátit zvířatům radost z pohybu a života.

Veterinární lékař po pečlivém vyšetření zvířete a prostudování detailního speciálního dotazníku vyplněného majitelem určí zdroj, typ a charakter bolesti. Dále nastaví individualizovaný léčebný plán a doporučí adekvátní chovatelská opatření.

Nedílnou součástí léčby je veterinární akupunktura. Akupunktura u psů je aplikována na základě tzv. západního (vědeckého) standardu. V indikovaných případech a také v rámci rehabilitace po poraněních míchy či mozku používáme u psů elektroakupunkturu s maximální možnou stimulací nervového systému.

Vyšetření bolestivosti končetiny.
Lokální svodné znecitlivění.
Akupunktura.