MVDr. Lubomír Sojka GPCert - WVA CPM
Medipet - Léčba bolesti u psů a koček

Bolest dokáže být hrozivá, a strach z ní je základním mechanismem nutným pro přežití (učí nás, jak se bolesti vyvarovat a jak se starat o poraněné části těla). Tento strach se ale zároveň u zvířat stává problematickým při dlouhodobější bolesti.

Déle trvající bolestivost způsobuje změny v chování zvířat, pacienti prokazatelně trpí a postupný rozvoj v bolest chronickou vede k zásadním změnám v organismu a k utrpení zvířete. Bolest je velmi nepříjemný senzorický vjem a pohled na zvíře, které bolestí (ať už akutní či chronickou) trpí, je pro majitele velmi stresující zkušenost.

  • Bolest je ale také základním evolučním prvkem, nutným pro přežití jedince (akutní/signální b.).
  • Bolest dokáže být také úporná a déletrvající. Neléčená má neblahý až devastující vliv na živý organizmus (chronická b.).
  • Ve veterinární medicíně nedostatečně léčená bolest může vést k utracení zvířete!
  • Je to jeden z nejčastějších důvodů pro vyhledání veterinárního ošetření.

Odborně zdatný veterinární lékař by měl danou bolest správně diagnostikoval a léčit.

Důležitá je vždy detailní anamnéza-můžeme použít speciální dotazník na hodnocení, dále pak pozorování zvířete v ambulanci a pečlivé klinické vyšetření. Velmi může pomoci video prezentace klinických potíží, nahraná v jeho domácím prostředí majitelem.

Bolest u psa se hodnotí podle intenzity a druhu/typu bolesti a její přesné lokalizaci. Poté následuje sestavení individuálního léčebného plánu. Léčba bolesti pak u psa sestává většinou z použití lékové kombinace, ušité doslova „na míru“ konkrétnímu pacientovi. Z nefarmakologických možností lze velmi dobře použít akupunkturu.

Nejčastěji řešíme bolest zad, bolest kloubů, bolesti břicha a v neposlední řadě bolest spojenou s nádorovým onemocněním. Obvykle kombinujeme léky z různých skupin tak, aby bylo dosaženo maximálního klinického efektu s minimem potíží pro zvíře.

Bolest u koček se celkově výrazně hůře diagnostikuje a i léčí. Kočka, jako živočišný druh, jinak bolestivost projevuje, je i jinak k bolesti citlivá. Při hodnocení intenzity bolesti je už nutná určitá praktická zkušenost s chováním koček v jistých situacích. Máme také výrazně menší možnosti, jak bolest u koček ovlivnit a léčit. Některé léky jsou dokonce pro kočku vysoce toxické!

Naše znalosti z oboru léčby bolesti uplatňujeme i v případě tlumení bolesti akutní, v průběhu operací našich pacientů, kdy používáme velmi účinné kombinace specifických analgetik s výborným efektem a minimem vedlejších účinků. Celkově lze říct, že je důležité bolest zachytit včas a nenechat ji příliš rozvinout. Jinak je léčba náročnější a trvá delší dobu.