Jsme připraveni společně s Vámi vytvořit tým podílející se na diagnostice a léčbě Vašeho pacienta.

Jak můžeme pomoci Vám i Vašim pacientům?

 • Specializujeme se na náročné chirurgické a ortopedické operace, oftalmologii, léčbu bolesti a akupunkturu, stomatologii a kardiologii.
 • Pracujeme podle standardizovaných postupů jak v oblasti léčebné péče, tak v oblastech provozních a v leadershipu.
 • Referující lékaře informujeme o ošetření jejich pacienta telefonicky nebo mailem bezprostředně i po ukončení léčby a zasíláme lékařskou zprávu.
 • Spolupráci stavíme na základech vzájemného respektu.

Jaká vyšetření můžeme Vašim pacientům udělat?

 • Endoskopické vyšetření
 • USG orgánů dutiny břišní, USG vyšetření srdce
 • RTG, kontrastní RTG orgánů dutiny břišní, myelografie
 • Klinická, laboratorní a přístrojová diagnostika složitých pacientů
 • Specializované ortopedické vyšetření a léčba
 • Specializované oftalmologické vyšetření a léčba
 • Specializovaná diagnostika a léčba bolesti

Postup při plánovaném ošetření Vašich pacientů

 • Telefonické ohlášení a konzultace pacienta
 • Stanovení termínu a personálního zabezpečení vyšetření či ošetření pacienta
 • Ošetření pacienta
 • Propuštění pacienta s doporučením další léčby
 • Informování referujícího lékaře o ošetření vč. lékařské zprávy, dohoda o další péči