Endoskopie

Endoskopie je metoda umožňující přímé prohlédnutí vnitřních dutin pomocí speciálního optického přístroje, tzv. endoskopu. Na veterinárních klinikách se provádí endoskopie zvířat.

Endoskopie psa a kočky dosáhla velkého rozšíření. Většinou jsou endoskopy zaváděny přirozenými otvory a vedeny přirozenými cestami, takže při vyšetření nedochází k narušení orgánu. Jejich zavedení tak umožňuje u psů a koček řadu vyšetření, která by dříve vyžadovala operační zákrok. Také se postupně rozšiřuje spektrum léčebných výkonů, které lze endoskopicky provádět, a pacienti jsou tak ušetřeni náročnějších otevřených chirurgických výkonů.

Veterinární klinika Medipet je odborným pracovištěm endoskopie pro psy a kočky.

Disponujeme přístroji pro rigidní (Storz) a flexibilní endoskopické techniky (Olympus).

Endoskopická vyšetření patří mezi tzv. miniinvazivní zákroky. Endoskopie zvířat díky technologickému vývoji na poli optiky zažívá velký rozvoj a přináší do veterinární praxe mnohá zlepšení a nové možnosti diagnostiky a terapie.

Nabídnout můžeme následující endoskopické výkony:

  • Rhinoskopie psů a koček: vyšetření nosní dutiny, odběr histologických vzorků a vzorků na cílenou kultivaci (plísně), odstranění cizích těles z dutiny nosní, diagnostika krvácení z nosu, diagnostika chronické rýmy.
  • Laryngo/tracheo/bronchoskopie: dif. diagnostika kašle a dušnosti, detekce patologií hrtanu, trachey a bronchiální bifurkace, odběr vzorků na cytologii (histologii) a cílený výplach (BAL – bronchoalveolární laváž) na kultivační vyšetření.
  • Cystoskopie a vaginoskopie fen: diagnostika patologických výtoků z vulvy, diagnostika inkontinence, diagnostika vývojových vad pochvy, potíže při zabřeznutí, diagnostika chronických cystitid, odběry bioptických vzorků, rozbor drobných urolitů.
  • Kolonoskopie: diagnostika chronického či recidivujícího průjmu z tlustého střeva, diagnostika obstipace, odběr bioptických vzorků z nádorů střeva - gastroskopie: diagnostika chronického zvracení a dysfagie, odstranění cizích těles ze žaludku, diagnostika krvácení do zažívacího traktu, odběr bioptických vzorků.
  • Artroskopické ošetření kloubů: diagnostika a terapie vrozených vývojových vad (OCD oteochondroza ramenního, hlezenního, loketního a kolenního kloubu, FCP fragmentovaný mediální korunní výběžek kosti loketní, UAP nespojený háčkovitý výběžek kosti loketní, vyšetření vazů a šlach.

Před vlastním endoskopickým ošetřením je důležité s námi předem zkonzultovat požadovaný výkon a předoperačním vyšetřením zjistit aktuální zdravotní stav pacienta - endoskopická ošetření psů a koček se provádí v celkové anestezii.

Ruptura předního zkříženého vazu.
Endoskopické vyšetření nosních dutin u kočky.
Vyšetření nosohltanu u kočky.