MVDr. Lubomír Sojka, GPCert (WVA&CPM)

Od počátku své profesní kariéry se zaměřuje a úspěšně se věnuje pohybovým obtížím a léčbě chronické bolesti u malých zvířat 

Svůj dlouhodobý odborný zájem rozšířil o studium postgraduálního vzdělávacího programu ve Velké Británii. 

2016 – úspěšné absolvování certifikačních zkoušek v oblasti veterinární akupunktura, kdy se stal prvním oficiálně certifikovaným praktickým veterinářem v této oblasti v České republice a zároveň získal členství v BMAS( The British Medical Acupuncture Society). Bližší informace lze získat zde: www.petneedle.cz 

Své letité praktické znalosti v oboru chirurgie a řešení pohybových potíží zvířat nadále pravidelně rozšiřuje a snaží se přinášet moderní trendy do praxe. Svůj zájem dále směřuje do oblasti intenzivní medicíny a neurologie. 

Pravidelná publikační činnost v odborných časopisech a přednášky pro kolegy a studenty veterinární medicíny v ČR. Ve svém volném čase se věnuje rodině a rybaření.

Profesní členství:
  • Komora veterinárních lékařů ČR
  • ČAVLMZ Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
  • WVAG- Western Veterinary Acupuncture Group
  • BMAS- British Medical Acupuncture Society
Přednášková činnost:
  • “Veterinární akupunktura v praxi malých zvířat”. Výroční kongres ČAVLMZ 2017, Brno
Publikační činnost:
  • “Principy analgezie u pacientů s chronickou nádorovou bolestí”. Časopis Veterinární klinika 1/2017
  • “Bolest a její projevy u malých zvířat”. Časopis přítel člověka
Stáže:
  • 2015-2016 postgraduální studium ve Velké Británii pod vedením přední specialistky na léčbu bolesti Dr. Samanthy Lindley