MVDr. Lubomír Sojka GPCert - WVA CPM
Medipet Zlín - veterinární akupunktura a její role při léčbě chronické bolesti.

Bolest dokáže být hrozivá a strach z ní je základním mechanismem nutným pro přežití (učí nás jak se bolesti vyvarovat a jak se starat o poraněné části těla). Tento strach se ale zároveň stává problematickým u bolesti chronické. Jedním z nejefektivnějších způsobů jak chronickou bolest léčit u humánních pacientů je právě potlačení jejich obav z bolesti. Přestože jsme schopni do určité míry rozptýlit pozornost našich veterinárních pacientů nemůžeme je naučit se bolesti nebát. Máme proto tendence používat další a další medikaci a více intervenčních zákroků ve snaze bolestivost zmenšit. Hodnocení chronické bolesti tedy musí zahrnovat i emoční stránku problému a výsledky získané měřením účinků léčby také musí reflektovat patřičné změny v této oblasti.

Akupunktura hraje významnou roli v tomto úsilí, protože deaktivuje limbický systém a pomáhá pacientovi rozptýlit obavy ze své bolesti (opiátový efekt). Toto je také naším prvořadým cílem, pokud bolest nemůže být odstraněna/vyléčena. Proto když hodnotíme efekt akupunktury je nedostatečné a i nevhodné posuzovat pouze stupeň kulhání či dokonce změny v toleranci k zátěži, ale primárně bychom se měli zaměřit na vyhodnocení celkové aktivity a změn v chování zvířete. Nelze tvrdit, že akupunktura nemůže ovlivnit kulhání , toleranci k zátěži či další fyzické schopnosti, protože toho schopna je, ale výsledný efekt terapie bude záležet také na aktuálním stupni, resp. pokročilosti svalové atrofie v okolí kloubů a páteře, stejně jako na individuálním účinku u konkrétního pacienta.

Akutní bolest

Akupunktura se používá pro léčbu jak akutní , tak z určitých důvodů především chronické bolesti. Její aplikaci můžeme zvážit při léčbě takových stavů jako jsou: akutní pankreatitis, akutní gastroenteritis, akutní poškození meziobratlového disku (pokud je chirurgie indikována, tak rozhodně NE jako její alternativa), akutní bolest v oftalmologii jako např. u glaukomu a bolest při onemocnění ucha.

Chronická bolest

Artritis

Terapii pomocí akupunktury zaměřujeme na bolestivé klouby, sekundární svalovou bolest a centrální senzitizaci (s opatrností). V humánní medicíně existují spolehlivé důkazy o účinnosti akupunktury při léčbě osteoartritidy (OA) kolenního kloubu. Na základě klinických zkušeností lze říci, že  tato technika bude účinná ve většině případů OA nicméně lepší efekt je předvídatelný u kyčle, kolene, karpálního a hlezenního kloubu oproti artróze v lokti. V tomto kloubu je OA odrazem komplexnosti kloubních struktur a různorodosti zdrojů bolesti, které již nemusí  odpovídat na žádnou paliativní terapii. Velmi častý jev především u pokročilých stádií dysplazie loketního kloubu(DLK).

Primární svalová bolest

Mladší a především fyzicky aktivní zvířata mohou mít i primární svalovou bolest – většinou jako určitou formu tzv.myofasciální bolesti. Tento stav je zřejmě lépe ovlivnitelný akupunkturou než mnoha jinými způsoby terapie. Technika tzv. suché jehly( dry needling) poskytuje relativně rychlou ulevu a je velmi dobře pacienty přijímána. Po úvodním ošetření lze navázat další fysioterapií- specialisované masáže, magnetoterapie, terapie lokálním teplem, laseroterapie atp.

Onemocnění meziobratlové ploténky

Akupunktura může mít pozitivní efekt na tlumení druhotné svalové bolesti v okolí léze, na potlačení bolesti vzniklé vlastním poškozením disku (tzv. discogenic pain), ale není dostatečně účinná při zjevném poranění/uskřinutí nervového kořene, resp. kompresi míchy (kromě přechodného efektu u jedinců citlivých na tuto techniku). Ačkoliv výsledky některých pokusů naznačují i možnost omezení rozsahu poškození míchy v případě akutní protruze disku(laboratorní potkani) po ošetření akupunkturou. Je vždy nutné tento stav odlišit od jiných zdrojů bolesti zad a především zvážit včasný chirurgický zákrok- zejména au těžkých případů s utlačením míchy.

Viscerální bolest

Tato oblast zahrnuje jak bolest vycházející přímo z vnitřních orgánů, tak druhotnou bolest vzniklou v související segmentální kosterní svalovině (tzv. viscerosomatická bolest). Akupunktura se zdá být vhodnou technikou  pro léčbu bolesti při patologických stavech typu cystitis, megakolon, pankreatitis. Stejně tak  ji lze použít i k ovlivnění funkcí těchto orgánů( např. ledvin v případech chronického selhávání).

Chronická otitis externa

Existují studie které naznačují, že akupunktura může ovlivnit intenzitu a četnost zánětu zevního zvukovodu. 

Keratokonjunktivitis sicca

Jak v humánní, tak ve veterinární medicíně lze nalézt důkazy o tom, že akupunktura může optimalizovat produkci slz ze zachovalé žlaznaté tkáně při funkčním slzovodu a tím snížit diskomfort pacienta u tohoto typu onemocnění. Doposud není známo, že by byla účinná při zpomalení destrukce vlastní slzné žlázy.

Hojení ran

Máme řadu důkazů o tom, že akupunktura urychluje hojení ran, jak u člověka tak u zvířat, cestou uvolnění aktivních vazodilatačních neurotransmiterů, také snížením bolesti a následného dráždění tkáně a tím přispívá k optimalizaci procesu hojení. Ideální je její použití spolu s elektrostimulací( tzv elektroakupunktura).

Akupunktura se obecně aplikuje jednou týdně po dobu 4 týdnů. Množství a četnost sezení závisí na závažnosti léčeného onemocnění (aplikace dvakrát týdně může být vhodnější u těžkých, resp. akutních stavů) nebo na dosažení terapeutického efektu u zvířete. Léčebný interval  lze poté  prodloužit v závislosti na povaze choroby.

Výhody této techniky jsou zřejmé. Nehledě na počáteční možné zhoršení bolestivosti, které ale může být upraveno změnou medikace, nehrozí ze strany endogenních neurotransmiterů žádné vedlejší účinky. Toto může být výrazný benefit u starších zvířat, která mají i jiná konkurentní onemocnění a s tím související medikaci a která anamnesticky vykazují nežádoucí reakci na konvenční léčbu( velmi časté např. při používání nesteroidních antiflogistik).

Výsledky klinických testů z poslední doby dávají také poměrně solidní naději pro rozšíření akupunktury do oblasti léčby  psychických poruch, tlumení některých křečových stavů, potlačení nechutenství a zvracení, do managementu gynekologických obtíží u samic domácích zvířat a atp. 

Na závěr lze pak konstatovat následující:

Akupunktura není všelék. Bylo by neseriosní ji adorovat a aplikovat na téměř jakýkoliv klinický problém. Bylo by ale také velmi neprofesionální a krátkozraké ji předem zatracovat. V rukou zkušeného terapeuta může být velmi dobrým léčebným nástrojem!