MVDr. Melánie Mošťková
Medipet - certifikované posuzování dědičných očních vad u psů a koček na Veterinární klinice Medipet

Hlavním účelem je potlačení známých a předpokládaných dědičných onemocnění oka u zvířat, která jsou buď bolestivá, omezují zrakovou schopnost postiženého jedince nebo narušují pohodu zvířat, popřípadě se jedná o onemocnění vyžadující chirurgickou intervenci, a/nebo dlouhodobou, popřípadě i celoživotní medikaci.

Dědičná onemocnění oka jsou taková onemocnění, u kterých existuje důkaz pro dědičnost na základě vědecké publikace a je k dispozici genetický test DNA nebo se onemocnění/léze objeví v určitém konkrétním věku a má charakteristický průběh a jestliže je frekvence výskytu problému vyšší u specifického plemene.

Průběh očního vyšetření:

Před samotným vyšetřením zvířete je majitelem či jeho zástupcem předložen registrační nebo identifikační dokument – průkaz původu zvířete, popř. jiný adekvátní dokument a všechny předešlé oční certifikáty, případně výsledky genetických vyšetření na dědičné oční vady. Není –li registrační nebo identifikační dokument k dispozici, vyšetření může být provedeno, avšak certifikát o provedeném vyšetření bude majiteli vydán až po předložení výše uvedených dokumentů.

Každé vyšetřované zvíře musí být trvale identifikováno mikročipem nebo tetováním. Po kontrole identifikace podstoupí zvíře kompletní oftalmologické vyšetření oka a jeho adnex. Při vyšetření je používána štěrbinová lampa se zvětšením minimálně 10x, tonometr, přímý oftalmoskop, fundus kamera, gonioskopická čočka a diagnostické proužky pro stanovení produkce slz a fluoresceinový test pro posouzení integrity rohovky.

Četnost a rozsah vyšetření je dána chovatelskými kluby. Obvykle jsou vyšetřována zvířata před zařazením do chovu a následně pak jednou ročně (ECVO certifikát je platný jeden rok). Gonioskopické vyšetření se provádí před zařazením zvířete do chovu a následně co 3 roky. Štěňata jsou vyšetřována ve věku šesti až osmi týdnů a musí být jednoznačně označena mikročipem.

Kolik počítat času na vyšetření:

  • Vyšetření DOV základ 40 minut 1 dospělý pes, každý další pes stejného majitele + 15 minut.
  • Vyšetření vrhu štěňat 40-60 minut.