Plánované operace:

Plánovaná operace Vašeho mazlíčka probíhá na Veterinární klinice Medipet jako standardizovaný proces činností a úkonů, abychom zajistili co nejlepší výsledek operace, účinně tlumili bolest a snížili možná rizika na minimum.

1. Předoperační vyšetření

Před každým chirurgickým zákrokem u psů a koček začínáme předoperační konzultací a vyšetřením zvířete. Zhodnotíme stav pacienta před anestezií a vytvoříme předoperační plán. Ten je zásadní pro bezpečnost pacienta, identifikuje rizikové faktory. S majitelem probereme samotný průběh anestezie, monitoring životních funkcí vyškoleným personálem, popíšeme chirurgický výkon včetně možných komplikací a léčbu bolesti.

2. Den operace

  1. Anestezie začíná doma. Hladovka a medikace podle předanestetického plánu, podání anxiolytik.
  2. Příprava vybavení na klinice – zapnutí a kontrola monitorů, inhalačního přístroje, generátoru kyslíku, odvodu plynů.
  3. Vyšetření a příprava pacienta.
  4. Rekapitulace a podpis informovaného souhlasu.
  5. Anesteziologický protokol.
  6. Indukce anestezie, napojení na inhalační přístroj.
  7. Udržování anestezie.
  8. Monitoring životních funkcí.
  9. Zotavení z anestezie, pooperační monitoring.
  10. Výdej pacienta domů.

3. Domácí pooperační péče

Pro domácí pooperační péči dostanete písemné pokyny pro podávání tekutin a diety, podávání léčiv, péči o ránu, pohybový režim a vhodné prostředí.