MVDr. Jiří Jahoda
Certifikované posuzování dědičných ortopedických vad u psů na Veterinární klinice Medipet

Složením specializačních zkoušek je MVDr. Jiří Jahoda od r. 2003 posuzovatelem dědičných ortopedických vad u psů. Jedná se o posuzování dysplazie kyčelního kloubu (DKK), dysplazie loketního kloubu (DLK), osteochondrózy (OCD), spondylózy a luxace čéšky (PL). Kromě luxace čéšky, která se posuzuje klinicky, je prováděno posuzování RTG snímků. U některých klubů, v jejichž chovných liniích se vyskytuje vada přechodový obratel (LTV), je možné vyžádat si i toto posouzení.

MVDr. Jiří Jahoda je smluvním posuzovatelem Českého klubu rhodéských ridgebacků, Klubu chovatelů československého vlčáka a dalších plemen. Možné posuzovatele pro dané plemeno určuje chovatelský klub.

Co je důležité pro majitele psa?

Při uchovňování je důležité splnit podmínky chovatelského klubu daného plemene pro uchovnění. Z nich vyplývá např. i věk pro možné zhotovení RTG snímků k posuzování.

K vlastnímu zhotovení je potřeba vzít PP. RTG vyšetření probíhá v celkové anestezii, proto je dobré s provádějícím veterinárním lékařem dohodnout i opatření před zákrokem, jako např. hladovka.

Zhotovení RTG na posouzení je na Veterinární klinice Medipet otázka hodinky. Psy vydáváme majiteli po vyšetření zcela probuzené a chodící. Ceny za zhotovení i posouzení jsou uvedeny zde.

Posuzování dědičných ortopedických vad upravují vnitřní předpisy Komory veterinárních lékařů ČR. Určují pravidla jak pro posuzování jednotlivých vad, tak také pro správné zhotovování RTG vyšetření.

Dědičné ortopedické vady patří mezi asi 400 chorob psů genetického původu. Jsou to poruchy s komplexní dědičností, pro které jsou charakteristické nepravidelný přenos z generace na generaci a proměnlivý fenotypový projev. Variabilita výskytu a fenotypu je dána efektem většího počtu genů a různým vlivem prostředí. Proto může dojít i k výskytu pozitivních jedinců po negativních (nulových) rodičích.

RTG Dysplazie loketního kloubu (DLK)
RTG Dysplazie loketního kloubu (DLK)
RTG Dysplazie kyčelního kloubu (DKK)
RTG Osteochondrózy (OCD)