Specialista pro urgentní péči malých zvířat.

www.veterinar-vyskov.cz

Po promoci na 1999 na Vysoké škole veterinární v Brně, oboru Všeobecné veterinární lékařství začala pracovat na Klinice chirurgie a ortopedie výše zmíněné alma mater. V roce 2009 obhájila disertační práci na téma Perioperační komplikace u pacientů s onemocněním meziobratlových plotének. 

Od roku 2009 pracuje jako odborný asistent se zaměřením na akutní medicínu a intenzivní péči. V lednu 2001 absolvovala třítýdenní stáž na Jednotce intenzivní péče na Utrecht University v Nizozemí. V letech 2013 – 2018 absolvovala pravidelné několikatýdenní stáže na Jednotce intenzivní péče Ontario Veterinary College University of Guelph v Kanadě. 

V současné době je odbornou asistentkou a provozní lékařkou Jednotky intenzivní péče na Klinice chorob psů a koček Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Další náplní její činnosti je konzultační a přednášková činnost a psaní odborných publikací zaměřených na akutní medicínu a intenzivní péči.